Art handling extern

Hanteren, verpakken en verplaatsen zijn de drie elementen die tijdens deze ééndaagse cursus behandeld worden. De focus ligt op objecten die vanuit een organisatie/gebouw naar een andere organisatie/gebouw worden overgebracht. De cursus is een verbreding van de eerdere cursus Art Handling Intern waarbij vooral wordt stilgestaan bij hanteringen en lichte verpakkingen binnen één organisatie/gebouw.

Onderwerpen die aan bod komen zijn: schokken en trillingen tijdens verschillende soorten transport, mogelijke externe transportmiddelen, de rol van de koerier, wat zijn indicatoren, meters en insluipers, en welke verpakkingsmaterialen zijn beschikbaar?

Doelgroep
Iedereen die objecten voorbereidt op externe transporten, objecten extern vervoert en/of als koerier een transport begeleidt.

Voorkennis cursist
Kennis van het hanteren van objecten en het transporteren van objecten volgens de Helicon 8-step approach. Deze kennis is op te doen door de cursus Art Handling Intern bij Helicon te volgen

Tarieven 2021

 Erkende Verhuizers  € 620
 Niet Erkende Verhuizers  € 744

 

SOOB subsidie
Er wordt € 310 SOOB subsidie verstrekt op de opleiding Art handling intern. Meer informatie over SOOB subsidie vind je hier.

Code 95
N.v.t. Meer informatie over Code 95 vind je hier.

Geplande cursussen Art handler extern

 

18 maart 2021
Zoeterwoude
INSCHRIJVEN

 

3 juni 2021
Zoeterwoude
INSCHRIJVEN

Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW