Herexamen

Mondelinge examens

Mondeling examen is kosteloos wanneer een max. 6 maanden oude medische verklaring van een arts wordt overlegd waaruit de noodzaak blijkt (faalangst etc.). Voor dyslexie is de medische verklaring van een arts niet aan tijd gebonden. In alle andere gevallen geldt € 50 aan kosten per cursist per module.

Herexamens

Elke cursist heeft recht op één herexamen per module. Werkgever en Verhuiscollege maken hier in overleg een aparte afspraak. Herexamens worden alleen afgenomen in Zoetermeer. Voor herexamen geldt € 50 per cursist, per module. Een herexamen is per definitie een mondeling examen tenzij anders wordt afgesproken.

 

Vastgesteld door de Raad van bestuur van SAVAM Products BV / Verhuiscollege op 5-4-2017