Art handling intern

Deze opleiding spitst zich helemaal toe op het hanteren en transporteren van objecten binnen een gebouw. De risicoanalyse van het object en de omgeving wordt in samenhang met de routeanalyse uitgelegd zodat de deelnemer zich bewust wordt van alle keuzes die gemaakt (moeten) worden voor, tijdens en na een verplaatsing van een object.

Doelgroep
Iedereen die objecten voorbereidt op interne transporten en/of objecten intern vervoert.

Voorkennis deelnemer
Enige kennis van beheer en behoud is gewenst.

Duur
De opleiding bestaat uit twee opleidingsdagen.

Tarieven 2024

Geldend is de opleidingsprijs in het jaar dat de opleiding gevolgd wordt.

 Erkende Verhuizers  € 842
 Niet Erkende Verhuizers  € 1012


SOOB subsidie

Er wordt € 365 SOOB subsidie verstrekt op de opleiding Art handling intern. Meer informatie over SOOB subsidie vind je hier.

Voor nieuwe verhuismedewerkers biedt SOOB een instroomsubsidie van € 175 per opleiding per medewerker. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Kijk op www.soobsubsidiepunt.nl voor de voorwaarden. Het SOOB subsidiepunt beheert het budget en zij zal bepalen of de extra subsidie kan worden uitgegeven.

Code 95
Voor deze opleiding is geen Code 95 mogelijk.

Geplande opleidingen Art handling intern

1 en 8 oktober 2024
Zoeterwoude
INSCHRIJVEN

Heeft u interesse in de planning later in het jaar?  Maak dat hier kenbaar of stuur een mail naar info@verhuiscollege.nl.

Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW.