SOOB subsidie

De opleidingen en cursussen van Verhuiscollege zijn te volgen voor werknemers van SOOB afdragende bedrijven. Verhuiscollege is definitief gecertificeerde opleider in het kader van de SOOB subsidieregeling en de Organisatie voor Erkende Verhuizers is definitief gecertificeerd Exameninstelling. Dat betekent dat ook in 2021 SOOB subsidie wordt verstrekt op al onze opleidingen en cursussen.

De opleidingen en cursussen van Verhuiscollege worden mede mogelijk gemaakt met de subsidie van SOOB.

Scholingssubsidie nieuwe medewerkers
Voor nieuwe verhuismedewerkers biedt SOOB een instroomsubsidie van € 125 per opleiding per medewerker. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Kijk op www.soobsubsidiepunt.nl voor de voorwaarden. Het SOOB subsidiepunt beheert het budget en zij zal bepalen of de extra subsidie kan worden uitgegeven.

Deze extra subsidie geldt alleen voor de opleidingen Inboedelverhuizer, Voorman inboedelverhuizer, Projectverhuizer, Voorman projectverhuizer, Handyman, Meubelbezorger en de vervolgopleiding Export packer. En verder voor de basiscurus Export packer.

SOOB subsidie 2021

Std. Extra
 Inboedelverhuizer  € 550 € 125
 Voorman inboedelverhuizer  € 530 € 125
 Projectverhuizer  € 550 € 125
 Voorman projectverhuizer  € 665 € 125
 Projectleider projectverhuizen  € 1250
 Handyman  € 360 € 125
 Meubelbezorger  € 500 € 125
 Fysieke belasting  € 75
 ICT-verhuizer  € 160
 Export packer  € 170 € 125
 Vervolgopleiding Export
packer
 € 350 € 125

Wilt u medewerkers opleiden met subsidie? Registreer u dan éénmalig op www.soobsubsidiepunt.nl. U ontvangt een persoonlijke inlog, waarmee u vervolgens online subsidie kunt aanvragen.

Voor aanvang van de opleiding:

  • Account aanmaken op www.soobsubsidiepunt.nl
  • Gegevens van medewerker(s) invullen
  • Werknemer(s) aanmelden voor de betreffende opleiding van Verhuiscollege (omschrijving met OEV/CBO)

Na afronding van de opleiding:

  • De presentielijst wordt bij SOOB overlegd door Verhuiscollege
  • Werkgever upload kopie factuur bij SOOB
  • Werkgever upload kopie diploma bij SOOB
  • Werkgever upload een kopie van een loonstrook bij SOOB. Deze loonstrook moet zijn van een maand na afloop van de opleiding
  • Subsidieaanvragen dienen uiterlijk 4 maanden nadat de opleiding is beëindigd, volledig te zijn ingediend

Verhuiscollege ondersteunt in de aanvraag, maar de ondernemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste afwikkeling van de aanvraag. De ondernemer blijft het volledige lesgeld aan Verhuiscollege verschuldigd indien de subsidie om welke reden dan ook niet wordt toegekend aan ondernemer (Verhuiscollege is nooit verantwoordelijk voor het eventueel afwijzen van de subsidies). Voor meer informatie kunt u kijken op www.soobsubsidiepunt.nl.