SOOB subsidie

De opleidingen en cursussen van Verhuiscollege zijn te volgen voor werknemers van SOOB afdragende bedrijven. Verhuiscollege is definitief gecertificeerde opleider in het kader van de SOOB subsidieregeling en de Organisatie voor Erkende Verhuizers is definitief gecertificeerd Exameninstelling. Dat betekent dat ook in 2023 SOOB subsidie wordt verstrekt op al onze opleidingen en cursussen.

De opleidingen en cursussen van Verhuiscollege worden mede mogelijk gemaakt met de subsidie van SOOB.

Scholingssubsidie nieuwe medewerkers
Voor nieuwe verhuismedewerkers biedt SOOB een instroomsubsidie van € 175 per opleiding per medewerker. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Kijk op www.soobsubsidiepunt.nl voor de voorwaarden. Het SOOB subsidiepunt beheert het budget en zij zal bepalen of de extra subsidie kan worden uitgegeven.

Deze extra subsidie geldt alleen voor de opleidingen Inboedelverhuizer, Voorman inboedelverhuizer, Projectverhuizer, Voorman projectverhuizer, Handyman, Meubelbezorger, Art handling intern en de vervolgopleiding Export packer. En verder voor de basiscursus Export packer.

SOOB subsidie 2024

 

Std. Extra
 Inboedelverhuizer  € 550 € 175
 Voorman inboedelverhuizer  € 530 € 175
 Projectverhuizer  € 550 € 175
 Voorman projectverhuizer  € 665 € 175
 Projectleider projectverhuizen  € 1250
 Handyman  € 360 € 175
 Art Handling intern  € 365 € 175
 Meubelbezorger  € 500 € 175
 Fysieke belasting  € 150
 ICT-verhuizer  € 160
 Export packer  € 170 € 175
Vervolgopleiding Export
packer
 € 350 € 175
Communicatie  € 140
Verhuisadviseur  € 683

 

Wilt u medewerkers opleiden met subsidie? Registreer u dan éénmalig op www.soobsubsidiepunt.nl.

Voor aanvang van de opleiding:

  • Account aanmaken op www.soobsubsidiepunt.nl
  • U ontvangt een persoonlijke inlog, waarmee u vervolgens online subsidie kunt aanvragen
  • Verhuiscollege (als dit aangegeven is op de aanmelding) of bedrijf verzorgt de aanmelding van de deelnemer bij SOOB

Na afronding van de opleiding:

  • Verhuiscollege upload de presentielijst bij SOOB
  • Verhuiscollege upload kopie factuur bij SOOB
  • Verhuiscollege upload kopie diploma bij SOOB
  • Werkgever upload een kopie van een loonstrook bij SOOB. Deze loonstrook moet zijn van een maand na afloop van de opleiding
  • Subsidieaanvragen dienen uiterlijk 4 maanden nadat de opleiding is beëindigd, volledig te zijn ingediend

Verhuiscollege ondersteunt in de aanvraag, maar de ondernemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste afwikkeling van de aanvraag. De ondernemer blijft het volledige lesgeld aan Verhuiscollege verschuldigd indien de subsidie om welke reden dan ook niet wordt toegekend aan ondernemer (Verhuiscollege is nooit verantwoordelijk voor het eventueel afwijzen van de subsidies). Voor meer informatie kunt u kijken op www.soobsubsidiepunt.nl.