SOOB subsidie

De opleidingen en cursussen van Verhuiscollege zijn te volgen voor werknemers van SOOB afdragende bedrijven. Verhuiscollege is definitief gecertificeerde opleider in het kader van de SOOB subsidieregeling en de Organisatie voor Erkende Verhuizers is definitief gecertificeerd Exameninstelling. Dat betekent dat ook in 2019 SOOB subsidie wordt verstrekt op al onze opleidingen en cursussen.

De opleidingen en cursussen van Verhuiscollege worden mede mogelijk gemaakt met de subsidie van SOOB.
 

SOOB subsidie 2019

 Inboedelverhuizer  € 530
 Voorman inboedelverhuizer  € 530
 Projectverhuizer   € 530
 Voorman projectverhuizer  € 530
 Projectleider
 projectverhuizen
 € 1000 
 Handyman  € 340
 Meubelbezorger  € 500
 Fysieke belasting   € 100
 ICT-verhuizer  € 150
 Export packer  € 160
 Vervolgopleiding Export
 packer
 € 345
 

SOOB subsidie per 1-7-2019

 Inboedelverhuizer  € 550
 Voorman inboedelverhuizer       € 530
 Projectverhuizer   € 550
 Voorman projectverhuizer  € 665
 Projectleider 
 projectverhuizen
 €1140
 Handyman  € 360
 Meubelbezorger  € 500
 Fysieke belasting   € 100
 ICT-verhuizer  € 160
 Export packer  € 170
 Vervolgopleiding Export
 packer
 € 350
 

Nieuwe medewerkers

Medewerkers die tussen 1-1-2019 en 31-12-2019 in dienst treden geldt een extra subsidie van € 125 per opleiding per medewerker. 

 

Aanvragen SOOB subsidie

Wilt u medewerkers opleiden met subsidie? Registreer u dan éénmalig op www.soobsubsidiepunt.nl. U ontvangt een persoonlijke inlog, waarmee u vervolgens online subsidie kunt aanvragen. 
 

Voor aanvang van de opleiding:

  • Account aanmaken op www.soobsubsidiepunt.nl
  • Gegevens van medewerker(s) invullen
  • Werknemer(s) aanmelden voor de betreffende opleiding van Verhuiscollege (omschrijving met OEV/CBO)

Na afronding van de opleiding:
  • De presentielijst wordt bij SOOB overlegd door Verhuiscollege
  • Werkgever upload kopie factuur bij SOOB
  • Werkgever upload kopie diploma bij SOOB
  • Werkgever upload een kopie van een loonstrook bij SOOB. Deze loonstrook moet zijn van een maand na afloop van de opleiding
  • Subsidieaanvragen dienen uiterlijk 4 maanden nadat de opleiding is beëindigd, volledig te zijn ingediend
     
Verhuiscollege ondersteunt in de aanvraag, maar de ondernemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste afwikkeling van de aanvraag. De ondernemer blijft het volledige lesgeld aan Verhuiscollege verschuldigd indien de subsidie om welke reden dan ook niet wordt toegekend aan ondernemer (Verhuiscollege is nooit verantwoordelijk voor het eventueel afwijzen van de subsidies). Voor meer informatie kunt u kijken op www.soobsubsidiepunt.nl.