Wijzigen/annuleren

Last minute wisseling cursist op verzoek van opdrachtgever

Bij wisseling van een cursist op verzoek van de opdrachtgever 3 werkdagen of korter voor de start van de betreffende opleiding/cursus wordt per wijziging € 56 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Annuleren opleiding/cursus door opdrachtgever

Bij annuleren van een opleiding gelden de richtlijnen voor annulering uit de Algemene voorwaarden. Wanneer de noodzaak tot annuleren is aangetoond, wordt bij annuleren van een opleiding kort voor de startdatum alleen € 56 aan administratiekosten per cursist in rekening gebracht.

Annuleren kan alleen door de opdrachtgever worden gedaan via info@verhuiscollege.nl.

Vastgesteld door de Raad van bestuur van SAVAM Products BV / Verhuiscollege op 5-4-2017