Privacy

Via dit privacybeleid informeert Verhuiscollege u over de wijze waarop binnen de organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Verhuiscollege, Bredewater 26 in Zoetermeer, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Verhuiscollege respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de AVG stelt.

Verwerking
Verhuiscollege verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag van informatie, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de opleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt Verhuiscollege persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, Code 95 en SOOB subsidie, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Doeleinden
Verhuiscollege gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding door haar en het exameninstituut;
 • het verzorgen van de door u gekozen opleiding;
 • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • om u en uw werkgever onze nieuwsbrief toe te zenden;
 • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren; en
 • om te voldoen aan op Verhuiscollege rustende wet- en regelgeving;
 • om door u gewenste CBR Code 95 uren en SOOB subsidie voor uw werkgever te faciliteren.

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Indien dat met uw werkgever is overeengekomen, kan Verhuiscollege informatie over uw aanwezigheid bij de opleiding verstrekken aan uw werkgever. Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast beschikbaar stellen aan onze accreditatieorganisaties. Verhuiscollege zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan Verhuiscollege of indien Verhuiscollege daartoe wettelijk verplicht is.

Onderwijsportaal
Indien u werkgever bent, dan kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen om in te loggen op verhuiscollege.opleidingsportaal.nl. Hier kunt uw persoonsgegevens evenals die van uw medewerkers invullen, bewerken en verwijderen. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer een gebruiker vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient de gebruiker Verhuiscollege hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw internet browser afsluit. U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken.

Marketing 

Facebook 

 • Doel: De Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op Facebook getoond kunnen worden.
 • Eigenschap: De cookie komt van Facebook en wordt 1 jaar bewaard.
 • Delen: Facebook deelt geen informatie met derden. Bekijk hier het Facebook Privacy Statement.

Google Analytics

 • Doel: De Google Analytics-cookie houdt bij hoe een gebruiker de website gebruikt. Informatie over het gebruik wordt gebruikt om rapporten op te stellen voor Verhuiscollege met betrekking tot internetgebruik.
 • Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
 • Delen: Google deelt geen anonieme data met derden (excl. derden die informatie namens Google verwerken). Bekijk hier het Google Privacy Statement.

Beveiliging en bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Verhuiscollege bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Verhuiscollege mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In uw onderwijsportaal kunt u de belangrijkste gegevens inzien en aanpassen. Daarnaast kunt een gespecificeerd verzoek tot Verhuiscollege richten door een e-mail te sturen naar info@verhuiscollege.nl, onder vermelding van uw naam en adres. Verhuiscollege zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Verhuiscollege de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen
Verhuiscollege kan dit privacybeleid wijzigen. We raden dan ook aan dit privacybeleid regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Dit privacybeleid is voor het laatst geactualiseerd op 23 mei 2018.

Privacyreglement

Hier vindt u het Privacyreglement verwerking cursistgegevens Verhuiscollege.