Code 95

In het kader van de richtlijn vakbekwaamheid moet iedere chauffeur zich 35 uur in de 5 jaar laten nascholen. Dit moet minstens 7 uur in de praktijk, zoals bijvoorbeeld in een simulator. De overige 28 uur mogen besteedt worden aan andere scholing, bijvoorbeeld verhuisopleidingen. Onderstaande opleidingen en cursussen zijn gecertificeerd en tellen mee voor de verplichte nascholingsuren chauffeurs (Code 95).

De module Fysieke belasting en de modules Communicatie en Fysieke belasting van de opleidingen Inboedelverhuizer, Voorman inboedelverhuizer, Projectverhuizer, Voorman projectverhuizer en Meubelbezorger zijn gecertificeerd. Dat betekent dat deze opleidingen in 2023 voor 14 uren meetellen voor de verplichte nascholing chauffeurs (Code 95).

Het CBR rekent voor de registratie €20,05 per gecertificeerde opleidingsdag, wat wordt doorbelast. Voorwaarde voor de registratie is dat je je te allen tijde tijdens de opleiding of cursus moet kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (geen kopie). Ook moet je iedere opleidingsdag aanwezig zijn. Als je niet binnen een half uur na de start van de opleiding aanwezig bent, dan is Verhuiscollege verplicht je af te melden. De uren van deze dag tellen dan niet mee voor de nascholing.

Code 95 uren 2023

Inboedelverhuizer  14 uren
Voorman inboedelverhuizer  14 uren
Projectverhuizer  14 uren
Voorman projectverhuizer  14 uren
Fysieke belasting  7 uren
Meubelbezorger 14 uren
Communicatie  7 uren

 

De opleidingen Projectleider projectverhuizer en Handyman en de cursussen Export packer, ICT-verhuizer en NEN 3140 tellen niet mee voor de nascholingsuren.De ondernemer blijft het volledige lesgeld aan Verhuiscollege verschuldigd indien de Code 95 uren om welke reden dan ook niet worden toegekend (Verhuiscollege is nooit verantwoordelijk voor het eventueel afwijzen van de Code 95 uren).