Code 95


In het kader van de richtlijn vakbekwaamheid moet iedere chauffeur zich 35 uur in de 5 jaar laten nascholen. Dit moet minstens 7 uur in de praktijk, zoals bijvoorbeeld in een simulator. De overige 28 uur mogen besteedt worden aan andere scholing, bijvoorbeeld verhuisopleidingen. Onderstaande opleidingen en cursussen zijn gecertificeerd en tellen mee voor de verplichte nascholingsuren chauffeurs (Code 95).

De module Fysieke belasting en de modules Communicatie en Fysieke belasting van de opleidingen Inboedelverhuizer, Voorman inboedelverhuizer, Projectverhuizer en Voorman projectverhuizer zijn gecertificeerd. Dat betekent dat deze opleidingen in 2018 voor 14 uren meetellen voor de verplichte nascholing chauffeurs (Code 95).

Het CBR rekent voor de registratie €16,95 per gecertificeerde opleidingsdag, wat wordt doorbelast. Voorwaarde voor de registratie is dat je je te allen tijde tijdens de opleiding of cursus moet kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (geen kopie). Ook moet je iedere opleidingsdag aanwezig zijn. Als je niet binnen een half uur na de start van de opleiding aanwezig bent, dan is Verhuiscollege verplicht je af te melden. De uren van deze dag tellen dan niet mee voor de nascholing.
 

Code 95 uren 2018

 Inboedelverhuizer  14 uren
 Voorman inboedelverhuizer  14 uren
 Projectverhuizer  14 uren
 Voorman projectverhuizer  14 uren
 Fysieke belasting  7 uren
 
De opleidingen Projectleider projectverhuizer en Handyman en de cursussen Export packer, ICT-verhuizer en NEN 3140 tellen niet mee voor de nascholingsuren.