Code 95

Waarom Code 95?

Het belangrijkste doel van Code 95 is de verkeersveiligheid te vergroten en de kwaliteit van het beroepsgoederen- en personenvervoer te verbeteren door middel van verplichte nascholing voor beroepschauffeurs, door in het algemeen:

  1. Ervoor te zorgen dat chauffeurs up-to-date zijn met betrekking tot verkeersregels, veiligheidsprocedures en technische aspecten van het voertuig.
  2. Verplichte nascholing. Hierdoor worden chauffeurs beter voorbereid en bekwaam in hun vak, wat de kwaliteit van de dienstverlening verbetert.
  3. In de nascholing aandacht te besteden aan brandstofbesparing, milieuvriendelijk rijden en de nieuwste technologieën voor schoner transport.
  4. Betere scholing van beroepschauffeurs, zodat deze beter voldoen aan de verwachtingen van hun klanten, wat kan leiden tot een hogere klanttevredenheid.
  5. Dat Code 95 een gemeenschappelijke norm is voor de opleiding van chauffeurs in de hele EU. Dit vergemakkelijkt internationaal transport.
  6. Dat voor veel chauffeurs Code 95 wettelijk verplicht is. Het niet voldoen aan de Code 95-vereisten kan leiden tot boetes en zelfs tot het intrekken van het rijbewijs.


Verhuiscollege biedt Code 95 voor sommige cursussen en opleidingen, waarbij de Code 95 is afgestemd op de inhoud daarvan.

In het kader van de richtlijn vakbekwaamheid moet iedere chauffeur zich 35 uur in de 5 jaar laten nascholen. Dit moet minstens 7 uur in de praktijk, zoals bijvoorbeeld in een simulator. De overige 28 uur mogen besteed worden aan andere scholing, bijvoorbeeld verhuisopleidingen. Onderstaande opleidingen en cursussen zijn gecertificeerd en tellen mee voor de verplichte nascholingsuren chauffeurs (Code 95).

De modules Communicatie en Fysieke belasting zijn gecertificeerd. Dat betekent dat deze modules in 2024 per module voor 7 uur meetellen voor de verplichte nascholing chauffeurs (Code 95).

Het CBR rekent voor de registratie €21,45 per gecertificeerde opleidingsdag, wat wordt doorbelast. Voorwaarde voor de registratie is dat je je te allen tijde tijdens de opleiding of cursus moet kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (geen kopie). Ook moet je iedere opleidingsdag aanwezig zijn. Als je niet binnen een half uur na de start van de opleiding aanwezig bent, dan is Verhuiscollege verplicht je af te melden. De uren van deze dag tellen dan niet mee voor de nascholing.

Code 95 uren 2023

Inboedelverhuizer  14 uur
Voorman inboedelverhuizer  14 uur
Projectverhuizer  14 uur
Voorman projectverhuizer  14 uur
Fysieke belasting  7 uur
Communicatie  7 uur

 

De opleidingen Art handling intern, handyman, Projectleider projectverhuizer en Verhuisadviseur en de cursussen Export packer en ICT-verhuizer tellen niet mee voor de nascholingsuren. De ondernemer blijft het volledige lesgeld aan Verhuiscollege verschuldigd indien de Code 95 uren om welke reden dan ook niet worden toegekend (Verhuiscollege is nooit verantwoordelijk voor het eventueel afwijzen van de Code 95 uren).