Vervolgopleiding Export packer

De Vervolgopleiding Export packer is jouw opleiding als je de eendaagse cursus Export packer voldoende hebt afgerond en je nog meer praktijkverdieping wilt.

Tarieven 2021

 Erkende Verhuizers  € 769
 Niet Erkende Verhuizers  € 923

 

SOOB subsidie
Er wordt 350 SOOB subsidie verstrekt op de vervolgopleiding Export packer. Meer informatie over SOOB subsidie vind je hier.

Voor nieuwe verhuismedewerkers biedt SOOB een instroomsubsidie van € 125 per opleiding per medewerker. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Kijk op www.soobsubsidiepunt.nl voor de voorwaarden. Het SOOB subsidiepunt beheert het budget en zij zal bepalen of de extra subsidie kan worden uitgegeven.

Code 95
N.v.t. Meer informatie over Code 95 vind je hier.

Geplande Vervolgopleiding Export packer

Er staat op dit moment geen Vervolgopleiding Export packer gepland. Interesse in deze opleiding?  Maak dat hier kenbaar of stuur een mail naar info@verhuiscollege.nl

Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW