Maatschappelijke inzet

De Organisatie voor Erkende Verhuizers wil actief de belangen behartigen van de aangesloten bedrijven, hun medewerkers en klanten. De organisatie is zich ook bewust van haar verantwoordelijkheid voor de wereld om haar heen en geeft hier invulling aan, zowel ver weg als dichtbij, onder meer met:

Efficiënte Cook stoves in Rwanda

Dit is een Gold Standard project op huishoudelijk niveau in een groot aantal regio’s in Rwanda. Het gebruik van hout en kolen als brandstof is een groeiend probleem in dit land. Daarom is dit project gestart om lokaal energie efficiënte cook stoves te produceren en te distribueren naar huishoudens.

Meer dan 1 miljoen huishoudens in Rwanda gebruiken hout en houtskool om op te koken. Hout wordt uit de bossen gehaald waardoor er op grote schaal ontbossing plaatsvindt. Het koken op hout en houtskool is niet alleen erg energie inefficiënt maar het veroorzaakt ook longziekten bij vooral vrouwen en kinderen.

Door het gebruik van deze efficiënte kookpotten wordt de kooktijd versneld. Dit betekent dat minder hout en houtskool nodig is en het scheelt vrouwen en kinderen dus tijd in het dagelijkse sprokkelen van hout. Wat weer ontbossing vermindert. Dit resulteert weer in het reduceren van de CO₂-uitstoot, minder rookontwikkeling, gezondere leefomstandigheden en biedt werkgelegenheid en scholing. Kijk voor meer informatie op www.groenbalans.nl.

De Verhuisfamilie

In Nederland wonen heel veel mensen die én arm en eenzaam zijn en willen verhuizen. Waarom het criterium arm en eenzaam? Als iemand alleen arm is, maar wel beroep kan doen op vrienden en familie, dan wordt er uiteindelijk wel verhuisd. Is iemand eenzaam en niet onbemiddeld, dan kan natuurlijk een Erkende Verhuizer worden ingeschakeld. Maar als iemand zowel arm als eenzaam is, kunnen schrijnende situaties ontstaan. Zo iemand kan onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op De Verhuisfamilie: vrijwilligers en Erkende Verhuizers gaan dan schouder aan schouder voor de minvermogende met een verhuiswens aan de slag. Kijk voor meer informatie op www.verhuisfamilie.nl. Lees hier over de verhuizingen die door Erkende Verhuizers zijn uitgevoerd.

De Code verantwoordelijk marktgedrag 

Erkende Verhuizers zijn aangesloten bij de Code verantwoordelijk marktgedrag. Dit is een brede code waarbij ook de sectoren schoonmaak, beveiliging en contractcatering zijn aangesloten. De code spreekt het verantwoordelijkheidsgevoel van partijen aan. Met het ondertekenen van de code geven opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen aan dat zij verantwoord en met respect opdrachten verlenen, aannemen en uitvoeren. Erkende Verhuizers willen actief zijn met de code, omdat zij de overtuiging hebben dat deze kan bijdragen aan een gezond marktklimaat. Dit klimaat staat nu onder druk door toenemende prijsdruk, onbalans in prijs-kwaliteit en oneerlijke concurrentie door aanbieders die wettelijke regels overtreden; zaken die schadelijk zijn voor alle partijen in de branche. Erkende Verhuizers hebben de naleving van de code in hun branchekeurmerk verankerd. De Codekamer Verhuizen ziet toe op de code in de verhuisbranche.