Excel eisen

Minimale Excel ervaring om deel te mogen nemen aan de opleiding Projectleider projectverhuizen:

  • Excel werkblad aanmaken
  • Berekeningen maken in Excel met formules (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen)
  • Gebruik maken van verschillende functies bij het maken van berekeningen
  • Eigenschappen van cellen aanpassen
  • Gebruik maken van het tabblad Beeld
  • Verplaatsen en kopiëren van cellen, rijen, kolommen en werkbladen
  • Opmaken van een werkblad
  • Opslaan van bestand op een juiste locatie

    Verhuiscollege behoudt zich het recht voor om onvoldoende kennis en ervaring met Excel, indien dit de docent blijkt tijdens de opleiding, de cursist de verdere toegang tot de opleiding te ontzeggen (zonder restitutie van opleidingsprijs).