COVID-19 protocol Verhuiscollege

De uitbraak van het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor onze gezondheid en ons dagelijks werk. Alle adviezen en maatregelen in Nederland en Europa zijn gericht op ‘maximaal controleren’ van het virus en het beschermen van mensen. Verhuiscollege onderschrijft de geldende richtlijnen en voorziet met dit protocol in specifieke preventieve maatregelen ten aanzien van opleidingen en cursussen van Verhuiscollege.


Bevestiging aanmelding voor opleiding aan werkgever
In de bevestiging van inschrijving meldt Verhuiscollege aan de werkgever dat:

 1. toegang tot elke lesdag alleen mogelijk is als noch cursist noch iemand in diens huishouden tot 14 dagen voor de lesdag de diagnose corona heeft gehad of in de voorafgaande 24 uur aan de lesdag last heeft gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten.
 2. de RIVM-richtlijnen tijdens alle lesdagen stipt dienen te worden gevolgd.
 3. voor praktijklesdagen de eis van 1,5 meter afstand zoveel mogelijk in acht genomen moet worden. Dat dit praktisch niet altijd mogelijk is en dat daarom het dragen van een (niet-medisch) mondkapje verplicht is. Verhuiscollege verstrekt op de lesdag een exemplaar.

 

Bevestiging datum, tijd opleiding aan werknemer

In de bevestiging aan de cursist meldt Verhuiscollege:

 1. De RIVM-richtlijnen:
  We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden. Wanneer i.i.g.: bij binnenkomst lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek.
  2. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  3. Gebruik papieren zakdoekjes.
  4. Geen handen schudden.
  5. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
  6. Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
  Zorg dat je bekend bent met de symptomen van het coronavirus.
 2. Dat toegang tot elke lesdag alleen mogelijk is als noch cursist noch iemand in diens huishouden tot 14 dagen voor de lesdag de diagnose corona heeft gehad of in de voorafgaande 24 uur aan de lesdag last heeft gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten.

Worden aan het begin van elke lesdag beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de cursist aan die lesdag deelnemen. Anders (ook bij geen duidelijke reactie van de cursist) wordt de toegang ontzegd en de werkgever geïnformeerd.

 1. Heb je hooikoorts? Dan mag je principe deelnemen als je hooikoorts hebt, met elk jaar dezelfde klachten in ongeveer dezelfde periode. Je kan dan goed aanvoelen of het ‘die klachten van de hooikoorts’ zijn. Bij twijfel of als de klachten anders aanvoelen: blijf thuis.

 

Voorbereiding locatie
Verhuiscollege draagt zorg voor aanwezigheid op de opleidingslocatie van:

 1. Dit protocol in hard copy voor elke cursist en de locatiebeheerder.
 2. Bij de ingang van de lesruimte liggen papieren zakdoeken, desinfecterende gel en oppervlaktesprays (bestaande uit water en zeep/allesreiniger (geen desinfectiemiddel).
 3. Aanwezigheid van voldoende mondkapjes.
 4. Stoelen staan in de lesruimte op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
 5. In iedere lesruimte zijn prullenbakken aanwezig.

 

Eén dag voor de lesdag
Voorafgaand aan de lesdag dienen door Verhuiscollege aan de trainers per e-mail de volgende twee controlevragen te worden gesteld:

 1. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
 2. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Worden hier beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de trainer de volgende dag starten. Anders wordt de trainer niet ingezet.


De lesdag
Bij binnenkomst in de lesruimte wassen leerlingen en docenten hun handen met de desinfecterende gel of spray.

De cursist beschikt bij binnenkomst over een eigen mondkapje. De docent reikt bij binnenkomst in de lesruimte een mondkapje uit aan de cursist die een eigen mondkapje vergeten is. Tijdens de theorieles (zolang de cursist zit) en tijdens het nuttigen van consumpties mag het mondkapje achterwege blijven, mits er voldoende ventilatie is en de onderlinge afstand wordt bewaard. Bij het verlaten van de theorieruimte is in het gebouw en bij het praktijkonderdeel het dragen van een mondkapje verplicht.

Aan het begin van elke lesdag dienen door de trainers mondeling aan elke cursist bij binnenkomst de volgende twee controlevragen te stellen:

 1. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
 2. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Worden hier beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de cursist deze lesdag deelnemen. Anders (ook bij geen duidelijke reactie van de cursist) wordt de toegang ontzegd en de werkgever geïnformeerd.

Voorafgaand aan elke lesdag wordt de theorieruimte door de locatiebeheerder gelucht en worden de tafels/armleggers stoelen gedesinfecteerd.

De docent zorgt ervoor dat er zo weinig mogelijk spullen uitgedeeld hoeven te worden.

Cursisten lunchen in hun lesruimte of op een andere plaats waar minimaal 1,5 meter afstand kan worden bewaard.

In de pauzes wordt de theorieruimte door de docent gelucht.

 

Presentielijst
De cursist tekent de presentielijst waarop ook de vraag is opgenomen: “ik verklaar dat ik noch iemand in mijn huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona heeft gehad of in de afgelopen 24 uur last heeft gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten.”

Versie 25-11-2020